Kembe para per nje i-Cash

Ju mund te merrni nje i-Cash nga agjenti i-Cash me i afert. i-Cash jane te disponueshme ne prerje te ndryshme.

Cdo i-Cash vlen ekzaktesisht aq sa keni paguar per te – nuk ka pagesa shtese.

Nese deshironi nje i-Cash 10€, thjesht paguani 10€ tek shpendaresi dhe do te merrni nje i-Cash me vlere 10€!

Ku te gjeni i-Cash

 

 

Vendosini ku t'l shpenzoni

Vlera e kuponit tuaj i-Cash mund te shpenzohet online ne cdo faqe internet ku pranohet i-Cash.

Ku te shpenzoni

 

 

Shpenzoni menjehere

Vizitoni faqen e pageses te faqes se internetit qe keni zgjedhur, dhe zgjidhni i-Cash nga lista e metodave te pageses. Me pas  thjeshte shkruani kodin 12 shifror PIN dhe shumen e i-Cash qe deshironi te shpenzoni. Nuk eshte e nevojshme qe te shpenzoni shumen e plote te i-Cash te gjithin njeheresh. Nese keni shpenzuar me pak se vlera e kuponit tuaj, atehere ju mund te perdorni te njejtin kod PIN per te shpenzuar vleren e mbetur ne nje faqe tjeter internet apo edhe ne te njejten faqe ne nje kohe te mevonshme.

 

 

E sigurte & Anonime

i-Cash gjithashtu ju ndihmon qe te mbeteni i sigurte dheanonim, detajet e bankes apo te kartes tuaj nuk ekspozohen kurre dhe evitoni qe te jepni te dhenat personale.

Për Individët

E lehte, aq e thjeshte
sa 1-2-3

E sigurte!

E menjehershme!

Kerko me tutje

Për Agjent

Te Ardhuara Shtese

Komisione te Kenaqshme

Kosto Fillestare Te Ulet ose Zero

Kerko me tutje

Për Tregtarët

Pranim Online i Pagesave Cash

Shenjestron nje Groupmoshe te re

Pa Rikthime

Kerko me tutje